NABÍZÍME TYTO SLUŽBY


Čištění komínů
Revize spalinové cesty
Čištění kotelen a komínů
Kolaudace novostaveb
Oprava komínových těles
Technické a revizní zprávy
Vložkování komínů
Poradenská činnost

Data map
Data map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

KOMINICTVÍ MILAN KOŠÍK

Na Kocandě 8
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 734 001